İNSAN KAYNAKLARI

Silkar Holding A.Ş., en önemli kaynağın insan, en önili yatırımın da insana yapılan yatırım olduğuna inanmaktadır. Silkar Grubu kuruluşlarda insan kaynakları politikaları, farklı sektörlerde ve yapılardaki şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir.

Temel hedef ve değerlerimiz:
-Nitelikli işgücü tarafından tercih edilen bir işveren olmak.
-Silkar kültürünü benimseyen ve bu özelliği ile firma içinde ve dışında örnek davranış sergileyecek, kurum bağlılığı oluşmuş, dürüstlükten ayrılmayan ve etik değerlere sahip çalışanlar oluşturmak.
-Çalıştığı kurumu ileriye taşıyabilecek, çağdaş ve modern görüşlü bireyler ile çalışmak.
-Düşünen, çözüm yaratan, aktif ve takım bilincinde olan bireyler yetiştirmek.

Shadow